Européer & Project Life Management

A Projekt Life Management (PLM) szemlélet a munka és magánélet kiegyensúlyozott, élhető egyensúlyát igyekszik megteremteni. Kiindulópontja, hogy a magánélet és a vállalkozás közti elválasztó vonal egyre inkább elmosódik. A Project Life Management program megálmodója és vezetője, Lakatosné Dr. Szuhai Györgyi PhD – projektmenedzser, okleveles közgazdász Vezetés és Szervezés szakon, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok doktora – tudományos kutatásai eredményeinek rendszerzése és publikálható formába szerkesztése közben ismerte fel, hogy mennyire szűken értelmezzük és alkalmazzuk a projektszemléletet. Ezért célkitűzésévé vált a projektszemlélet globális terjesztése és újraértelmezése, a magánéletben való alkalmazásának elősegítése.

A PLM program keretében kiadott Tudatos Életvezetés című kézikönyv is erre a kérdésre igyekszik választ adni. Egy olyan hiánypótló szakmai útmutató Magyarországon, amely iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogyan lehet alkalmazni a projektszemléletet és a projekt menedzsment eszközöket a mindennapi életben, a munkavállalók motiválásában, lojalitásának megszerzésében, a fiatal generációk integrálásában, a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésében. A könyv célja egyrészt a projekt-menedzsment (mint szakma) lépéseinek és fogásainak terjesztése, másrészt a projekt-gondolkodás hétköznapi praxisban való alkalmazhatóságának bemutatása.

E-learning tananyagunk
Életvezetési tanácsokat kíván adni a digitális világból kimaradó állampolgárok számára, hogy azok nyitottá váljanak a digitális eszközök és szolgáltatások megismerésére és így a lakosság minél tágabb köre lépjen be a digitális világba.
A digitális készségek hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a leszakadó csoportok hátrányos helyzetét – ráadásul éppen azok a rétegek a leginkább elutasítóak az internet használatával és infokommunikációs képzések igénybevételével kapcsolatban, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Tehát a digitális írástudás hiánya önmagában versenyhátrányt jelent és hozzájárul a hátrányos helyzet elmélyítéséhez.

A program célja: önmagunk menedzselésének megtanulása, egy új, digitális, térbeli és időbeli korlátok nélküli oktatási környezetben.

Fő célcsoportok:

  • magánszemélyek, felnőttek (kezdők és újrakezdők) és tanulók egyaránt
  • társadalmilag leszakadt népcsoportok (hátrányos helyzetűek, munkanélküliek)
  • civil szervezetek
  • szövetségek
  • önkormányzatok

 

Szakmai megvalósítás
Hátrányos helyzetű, lemaradott térségekben élőknek alapvető̋ igényük a munkahelyhez jutás, egy sikeresebb életvitel elérése, anyagi biztonságuk, életszínvonaluk növelése, azaz életük jobb tervezése, vezetése, a munkalehetőségek, a szociális pályázati lehetőségek, a megtakarítások azonosítása.
Specifikus igény a sikeresebb életvitel megteremtése. Motivációs eszközök: PLM tréning, munkakeresés támogatása, pénzkereseti lehetőségek, szociális pályázati lehetőségek kedvezményes vásárlási lehetőség, érdeklődés, hobbi.
A PLM program egy új, Magyarországon kidolgozott innovatív program, mely több területen is alkalmazható (önképzéstől kezdve a társadalmi felelősségvállalási programok elemeként), így követendő példa és együttműködési lehetőség mások számára.
A program hozzájárul, hogy a célcsoport tagjai sikeresebbek, elégedettebbek, nyitottabbak, együttműködőbbek legyenek. Fontos hatás, hogy jobban megismerkednek a kormányzati szolgáltatásokkal, digitális készségeik pedig fejlődnek.